Kippermoen ungdomsskole

 

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en av de faktorene som forskning viser betyr mest for elevenes læring og utvikling. Hjem og skole har et felles mål om å gi rammer for det enkelte barn som bidrar til vekst og trivsel. Vi vil gjerne ha et best mulig samarbeid med våre foreldre!

På Kippermoen ungdomsskole vil dere foreldre først og fremst bli godt kjent med kontaktlærerne, som inviterer dere til foreldremøter og vurderingssamtaler.

Vi har lagt til rette for at dere skal få informasjon om faglig og sosial utvikling gjennom læringsportalen It’sLearning. Alle foreldre får eget passord og brukernavn slik at dere kan følge med deres egne barn. Her ligger også informasjon om klassen / gruppa.

Vi håper at mange ser muligheten for å engasjere dere som foreldrekontakter, og på den måten få et enda nærmere forhold til Kippermoen ungdomsskole.

Foreldrekontaktene inviteres til å delta på den årlige skolekonmferansen vår, ‘Kippermokonferansen’, hvor vi tar opp ulike tema. Her møtes elever, foreldre og skolens ansatte for å diskutere og lytte til hverandre

Web levert av CustomPublish AS