Kippermoen ungdomsskole

Kippermoen ungdomsskole har 410 elever og 65 ansatte

Våre verdier er:

ENGASJEMENT        MESTRING        RESPEKT        SKAPERLYST

Bilder inne.jpg

Kippermoen ungdomsskole er av Fylkesmannen i Nordland nominert til Dronning Sonjas skolepris 2016.

Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Fylkesmannen fikk tre søknader om nominasjon til prisen. Etter en helhetsvurdering har Fylkesmannen valgt å nominere Kippermoen ungdomsskole som årets kandidat fra Nordland.

Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006.

 

Informasjon om skolen

 

Web levert av CustomPublish AS