Kippermoen ungdomsskole

Informasjon


VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017-2018!


Velkommen til nytt skoleår på Kippermoen ungdomsskole.
Vi gleder oss til å møte elevene våre og komme i gang med læring og utvikling.
Vi er stolte av skolen vår, og synes at vi kan tilby veldig gode forhold for elevene både innendørs og ute. Her vil det bli godt å lære!

Skolen er en viktig del av grunnlaget for å skape seg et godt liv som ungdom og som voksen. Vi som er ansatt på skolen skal gjøre vårt aller beste for å få dette til best mulig. Dere skal forvente at vi er vennlige og tydelige voksne med engasjement for elevenes trivsel og læring. Vi er i en kontinuerlig utviklingsprosess for å styrke vår kompetanse på å gi best mulige rammer for hver enkelt elev.

Alle skolene i Vefsn jobber spesielt med å forsterke vår vurderingspraksis slik at den skal gi en størst mulig positiv påvirkning på elevenes læring. Elevene skal lære enda bedre ved at vi øker vår kompetanse på vurdering for læring. Det er et nasjonalt satsningsområde, og dette har vi tro på!

Vi trives veldig godt sammen med våre 420 elever. De er aktive og hyggelige ungdommer som vi har stor tillit og positive forventninger til. Vårt oppdrag er å jobbe hardt for at den enkelte skal få en best mulig faglig og sosial utvikling. Vi tenker at elevene skal vite at de vil vokse på å være gode læringspartnere i undervisninga og åpne og inkluderende medelever i pausene.

Skolen er viktig for elevene, og det er også foreldre/ foresatte og samfunnet rundt oss. Vi tror på samarbeid! Elever og foreldre/foresatte er våre samarbeidspartnere, og med felles innsats kan hver enkelt elev oppnå stor utvikling og lære mye i løpet av ungdomsskolen. Samarbeid og god kommunikasjon gir resultater.
Vi har også gode støttespillere i lokalsamfunnet – både i kommuneorganisasjonen og i næringslivet - som gir gode bidrag i de læringsprosessene elevene går gjennom.
Vi oppfordrer dere foreldre til å ta direkte kontakt med lærer eller ledelse ved skolen hvis dere har noe på hjertet.
En engasjert lærer betyr mye for eleven – en engasjert forelder betyr mye for eleven. La oss gjøre hverandre gode!

Lykke til med nytt skoleår!


Kippermoen august 2017

Web levert av CustomPublish AS