Kippermoen ungdomsskole
Representanter

Kippermoen ungdomsskole er en klar vinner av Gullsekken for årets skole.

Her er juryens begrunnelse. Det var en enstemmig jury som sto bak avgjørelsen om hvilken skole som skulle tildeles Gullsekken 2014.

 

GULLSEKKEN BESTE SKOLE – Kippermoen ungdomsskole

Kippermoen ungdomsskole er en dynamo i Vefsn kommune og Nordlandssamfunnet, der skolen gjennom bruk av kunst og kultur oppnår at energi skapes, oppleves, gis og tas imot av både besøkende kunstnere, deltakende elever og kompetent lærerstab.

Kippermoen ungdomsskole er et forbilde for andre skoler i hvordan Den Kulturelle skolesekken og kultur i skolen ellers kan brukes slik at kunst og kultur blir like naturlig som matematikk og engelsk. (Skolen har i dag fokusområder nettopp på kultur og matematikkfaget.)

Kippermoen ungdomsskole har gjort seg bemerket både regionalt og nasjonalt som en skole med stor kulturbevissthet blant både elever og lærere. Skolen har tre scener som stadig tar imot Dks produksjoner på besøk; dans, teater, konserter, utstillinger og forfatterbesøk, men der også elevene aktivt og i stort omfang tar arenaen i bruk til ulike produksjoner der elevene selv medvirker aktivt. Ledelsen ved skolen følger opp kommunens vedtak om bruk av Den kulturelle skolesekken og både ledelse og lærere viser et sterkt engasjement. Skolen har satt av ressurser til kulturkontakt ved skolen og selvsagt har elevene fått opplæring i godt vertskap når de får kunstnere på besøk!

Kippermoen ungdomsskole har utviklet en egen modell for kulturarbeid kalt Kippermoenmodellen, som sikrer mål i læreplanverket og lokal læreplan. Modellen kom ut i bokform i april 2012 som lærebok (Norsk Fagbokforlag) og har blitt pensum i musikkstudier ved flere høgskoler.

Elever og lærere ved Kippermoen ungdomsskole utviser et stort og dynamisk engasjement rundt kultur i skolen, og er stadig i utvikling mot nye kunstprosjekter og nye aktiviteter. Nylig ble kunstprosjektet Ukens Bilde tatt i bruk i samarbeid med Nasjonalmuseet. Kippermoen ungdomsskole er første grunnskole i Norge som har fått delta i dette prosjektet. Dette er en skole i kontinuerlig utvikling og vekst!

 

Les mer i Helgeland arbeiderblad.

Gullsekken 2014 (2)_400x267.jpg

Web levert av CustomPublish AS