Kippermoen ungdomsskole

Kippermokonferansen

KIPPERMOKONFERANSEN

Siden høsten 2012 har vi hvert år arrangert en skolekonferanse på Kippermoen ungdomsskole. Vi ønsker å skape et møte mellom alle som er engasjert i og opptatt av hvordan våre elever kan få de beste muligheter for læring og utvikling i sin tid på ungdomsskolen. Derfor arrangerer vi Kippermokonferansen, hvor elever, foreldre, ansatte og inviterte gjester kommer med sine meninger/ spørsmål/ytringer.

Alle deltakerne plasseres i grupper hvor elev-heim-skole-gjester er representert, og fra hvert gruppebord sendes det digitale meldinger som kommer opp på en storskjerm hvor alle kan følge de innspillene som kommer.

På forhånd er årets tema diskutert i alle klasser, slik at elevrepresentantene skal ha med seg et bredt utvalg av tanker og ytringer når de kommer på konferansen. Etter konferansen blir alle innspill tatt opp til videre vurdering på skolen og på foreldremøter.

Målet er at vi alle skal oppleve større forståelse og se nye muligheter for å bidra til at elevene får støtte og hjelp i sin utdanning. Det kan vi oppnå gjennom dialog og debatt!

 

 

Web levert av CustomPublish AS