Kippermoen ungdomsskole

KVEKO

 

KVEKO er ei aktivitets- og kulturuke for elevene på Kippermoen ungdomsskole, der elevene kan velge mellom ulike aktiviteter. KVEKO ble arrangert for først gang i 2003. I KVEKO vil vi gi mulighet til å lære på andre måter, prøve ut nye utfordringer, og legge til rette for å bli bedre kjent med elever i andre klasser, på andre trinn og fra andre skoler.

KVEKO arrangeres i uka før vinterferien. Vi har et godt samarbeid med videregående skoler og lokalsamfunnet.
Vi starter med Kick-off på slutten av mandag. Elevene arbeider med det de har valgt tirsdag, onsdag og torsdag, og det hele avsluttes med åpen skole torsdag kveld. Elevene viser da fram hva de har gjort i løpet av uka: 

  • forestillinger med musikk og dans, naturfagseksperiment

  • fremvisning av film fra uka og fotoreportasjer

  • utstillinger av formingsprodukt, reportasjer fra ulike arbeidsplasser m.m.

  • kafeer med salg av kaffe og kaker.

 

Utgangspunktet for KVEKO finner vi i generell del av læreplanen ‘Kunnskapsløftet’.

 

 Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring.

Skolen skal bl.a.legge til rette for ‘det skapende menneske’.

I KVEKO kan elevene oppleve praktisk virke og læring gjennom erfaring,

de kan  få prøve ut teoretisk viten gjennom observasjoner og eksperimenter,

eller de kan jobbe med menneskets formidling ved kropp og sinn, i idrett, kunst og håndverk, i språk og litteratur, i teater, sang, musikk og dans.

 

 

 

.

Web levert av CustomPublish AS