Kippermoen ungdomsskole

2016-2018 Vurdering for læring

Den nasjonale satsingen Vurdering for læring startet i 2010. Det overordnede målet for satsingen er at skoleeiere, skoler og lærebedrifter skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål.
Siden oppstarten har over 300 kommuner deltatt i satsingen. I tillegg har 78 private skoler og alle fylkeskommuner vært med.
2016-08-02

2014-2016 Ungdomstrinn i utvikling

Alle ungdomsskoler i landet får i perioden 2013 – 2017 tilbud fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) om å delta i en satsing som er kalt ‘Ungdomstrinn i utvikling’.
Det er altså en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.
Målet er at elevene skal oppleve større motivasjon og mestring fordi undervisninga i større grad er variert, relevant og praktisk.
Kippermoen ungdomsskole har vært med i perioden høst 2014 – vår 2016.
Vi valgte skriving og regning som satsingsområder.

2016-08-02

2013-2014 Kippermoen ungdomsskole har matematikk som spesielt satsningsområde dette skoleåret!

Vi tror at det er viktig og nødvendig å styrke ’mengdetreninga’.  Ingen blir god i fotball uten å sparke ball mange timer i uka – det samme gjelder for matematikk!

2013-12-06

2011-2013 Bedre læringsmiljø ved samarbeid mellom hjem og skole

I tidsrommet 2011 – 2014 var Kippermoen ungdomsskole med i en satsing fra UDIR som ble kalt ‘BEDRE LÆRINGSMILJØ’.
Forskning sier at en av de viktigste faktorene for elevenes læring, er samarbeidet mellom hjem – skole. Med dette som utgangspunkt, var Kippermoen en av 9 skoler i fylket som skulle prøve ut nye verktøy for å styrke dette samarbeidet.
2016-08-02
Web levert av CustomPublish AS